Deze website is eigendom van Green Queens bv.

Zénobe Grammestraat 34, 2018 Antwerpen
+32 (0) 489 41 00 64
welcome@greenqueens.be
BTW BE 0666 991 202
RPR Antwerpen

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Green Queens of rechthoudende derden.

Bepeperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Green Queens levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Green Queens de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Green Queens kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Green Queens geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Green Queens kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan links bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Green Queens verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van van ons rechtgebied bevoegd.

Privacybeleid

Green Queens hecht belang aan uw privacy.

De verantwoordelijke voor de verwerking, Green Queens, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Wij verzamelen geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een webformulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker ons toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand met het oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering, klantenbeheer, marktonderzoek en direct mail. De verstrekte gegevens kunnen worden doorgegeven aan de met ons contractueel verbonden ondernemingen. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot ons via de contact pagina van deze website.

Green Queens kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website van Green Queens gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website van Green Queens permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, wordt er hoofdzakelijk een onderscheid gemaakt tussen:

Functionele cookies:

Dit zijn cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik en bepaalde functionaliteiten van de website. Het weigeren van deze cookies kan ernstige gevolgen hebben voor het gebruik van de website en kan ertoe leiden dat de website niet weergegeven kan worden. Deze categorie omvat o.a. cookies om te registreren of een gebruiker al dan niet toegestemd heeft met het gebruik van cookies op de Website.

Deze cookies zullen gedurende maximum 2 maanden bijgehouden worden. Voor deze cookies dient geen toestemming gevraagd te worden.

Sessie of voorkeuren cookies:

Deze cookies dienen om het gebruik van de website te vergemakkelijken, zoals bijvoorbeeld het u mogelijk maken om te navigeren doorheen de verschillende pagina’s en rubrieken op de website. Naargelang het geval stoppen deze cookies met werken op het eind van een sessie (bijvoorbeeld wanneer u het browservenster sluit) of deze cookies onthouden voor een langere periode uw voorkeuren en keuzes op de website. In het algemeen blijven deze cookies niet langer actief dan 6 maanden. Het uitschakelen van deze cookies kan ertoe leiden dat bepaalde pagina’s of rubrieken op de website niet correct kunnen worden weergegeven of niet toegankelijk zijn.

Analytische cookies:

Green Queens gebruikt analytische cookies om de prestaties, marketingstrategie en personalisatie van de website te verbeteren door het verzamelen van informatie omtrent het aantal bezoekers, hoe bezoekers op de website terecht komen en hoe zij de website gebruiken (bijvoorbeeld welke pagina’s worden het meest bezocht). Analytische cookies zullen maximum 2 jaar bijgehouden worden.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Niet-functionele cookies:

Deze cookies worden geplaatst voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Deze cookies laten toe om na te gaan welke pagina’s van de Website u bezoekt, waar u gelokaliseerd bent, edm. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoond advertenties worden afgestemd op uw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker worden getoond. Deze cookies worden maximum voor 2 jaar bijgehouden.

Permanente cookies:

Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookies. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de website bezoekt die deze cookies heeft geplaatst.

Op de website kan u zich akkoord verklaren met het gebruik van cookies zoals die in het cookiebeleid zijn opgenomen.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Wijzigingen

Indien er wijzigingen worden aangebracht in ons privacybeleid worden deze gepubliceerd op deze website. Dit privacybeleid is voor het laatst herzien in maart 2020.